New Law College, Ahmednagar

शेक्षणिक वर्षे २०२२-२३ वार्षिक स्नेहसंमेल्लन अंतर्गत विविध स्पर्धा महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आल्या तसेच दि २८/०४/२०२३ रोजी श्री गणेश चंदनशिवे यांचीही उपस्तिथी लाभली .