New Law College, Ahmednagar

दि. ११/०२/२०२३ रोजी महाविद्यालयात कॉ. बापूसाहेब भापकर वक्तृत्व स्पर्धा आयोजन करण्यात आले