New Law College, Ahmednagar

महाराजा शहाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन चे सदस्य सचिव जेस्ट साहित्यिक श्री बाबा भांड यांच्यासह समितीचे सदस्य प्रा दिनेश पाटील व संशोधक सहाय्यक डॉ राजेंद्र मगर यांनी महाविद्यालयास भेट दिनांक ०६/०४/२०२२